Jak se říká, malý krok pro člověka, ale velký krok v tomto případě pro média veřejné služby – Česká televize a Český rozhlas.

✌️📺📻🎧Dnes Senát schválil usnesení, podle něhož bude probíhat letos na podzim první volba členů mediálních rad v Senátu. 🙂Letos byl schválen zásadní zákon, podle něhož volba členů mediálních rad a tudíž vliv na veřejnoprávní média už nebude mít jen Poslanecká sněmovna, ale třetinu radních bude moci volit i Senát. Smysl změny je jasný. Veřejnoprávní média musí být nezávislá, a to zejména na vládě a na vládní většině v Poslanecké sněmovně, ať je u vlády kdokoli. Nezávislost médií je jedna ze základních záruk a pojistek demokracie a právního státu.

Po zveřejnění výzvy předsedy Senátu v říjnu letošního roku budou moci do 30 dnů své návrhy na členy mediálních rad podávat organizace, od jejichž vzniku uplynulo alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Věřím, že se Senátu podaří zvolit členy rady ČT a ČRo tak, aby v nich byly zastoupeny nejrůznější názorové proudy a zároveň, aby se jednalo o takové osobnosti, které budou klást důraz na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich další rozvoj. 🙂