JSME O KROK BLÍŽ K POSÍLENÍ NEZÁVISLOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ 👍📺🎧

Předseda Senát Parlamentu ČR Miloš Vystrčil dnes zveřejnil výzvu k podání návrhů na kandidáty na členy Rady Česká televize. 📺

👉Své návrhy mohou podávat Volební komisi Senátu do 1. listopadu organizace, od jejichž vzniku uplynulo alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Podrobnosti k nominaci v komentáři 👇

👉Letos byla totiž schválena novela zákona o ČT a ČRo, podle níž volba členů mediálních rad a tudíž vliv na veřejnoprávní média už nebude mít jen Poslanecká sněmovna, ale třetinu radních bude moci volit i Senát.

Smysl změny je jasný. Veřejnoprávní média musí být nezávislá, a to zejména na vládě a na vládní většině v Poslanecké sněmovně, ať je u vlády kdokoli. Nezávislost médií je jedna ze základních záruk a pojistek demokracie a právního státu. 🙏

Věřím, že se Senátu následně podaří zvolit členy rady tak, aby v nich byly zastoupeny nejrůznější názorové proudy a zároveň aby se jednalo o takové osobnosti, které budou klást důraz na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich další rozvoj. ✌️📺🎧