Dnes je na zastupitelstvu Praha.eu opět svátek demokracie 🙂.

Na program kromě jiných důležitých bodů se dostal i bod, který jsem podpořila, týkající se pochybností ohledně zakázky na II. etapu metra D.Jde o jednu z největších městských zakázek, kterou má ve své gesci Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Bohužel výběrové řízení provází řada pochybností. Jednak to, že nebyla vybrána firma s nejvýhodnější nabídkovou cenou, vítězný uchazeč nabídl cenu 30 mld. Kč, což je o 2,2 mld. Kč vyšší než uchazeč, který byl ze soutěže vyloučen. I protikorupční organizace vyjádřily veřejně pochybnosti o transparentnosti výběrového řízení. Zakázku vyhrála firma, která je součástí koncernu s firmami pravomocně odsouzenými za korupci v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Pochybnosti jsou i o některých posudcích, které byly zpracovány. 😠

Proto považuji za nezbytné, aby zastupitelstvo dnes odhlasovalo usnesení, kterým bude zadáno nezávislé odborné posouzení průběhu zadávacího řízení, nejlépe ve spolupráci s protikorupčními organizacemi‼️

V rámci diskuse o programu jsem dále vznesla požadavek, aby v kauze Dozimetr hl. m. Praha uplatnila své nároky jako poškozený. Loni jsme podali trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu při nevýhodném prodeji pozemků v Lysolajích. Dnes na zastupitelstvu zaznělo, že se Praha připojila k trestnímu řízení se škodou ve výši 40 mil. Kč a bylo přislíbeno, že bude zastupitelstvo o dalších krocích Prahy v probíhajícím trestním řízení informováno.👍Tyto kauzy stále sleduji, protože boj proti korupci a klientelismu je důležitým úkolem volených zástupců Prahy. 🙂