Včera jsem tady pozitivně kvitovala, že se na zastupitelstvu Praha.eu bude projednávat důležitý bod týkající se pochybností ohledně zakázky na II. etapu metra D.

A jak to projednávání včera večer dopadlo?

Při řízení zastupitelstva Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy porušil zákon ‼️ Ukončil diskusi o zakázce na metro D a neumožnil mi jako senátorce k tomu vystoupit, přestože jsem byla půl hodiny před tím řádně přihlášená. Podle § 60 odstavec 5 zákona o hl. m. Praze požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády, senátor nebo poslanec, musí mu být uděleno! Považuji to za zásadní omezování demokratické diskuse. Kvůli tomuto jednání primátora jsem nemohla na zastupitelstvu přednést své pochybnosti ohledně zakázky v hodnotě 30 miliard korun.

Jen ve stručnosti je tedy uvádím zde na fb:

❓️ Pochybnosti nevznáší jen vyloučený účastník řízení, ale také protikorupční organizace Transparency International, která konkrétně uvedla: “Podle dostupných informací nebyly důvody pro vyloučení levnější nabídky tak závažného charakteru, aby se nedaly napravit v dalším průběhu zakázky, a rozhodně neměly hodnotu přes 2 miliardy korun.” Pochybnosti o transparentnosti výběrového řízení ve veřejnoprávní ČT vyjádřili i zástupci Rekonstrukce státu.

❓️ Byla vybrána nabídka o 2,2 mld. dražší a uchazeč s levnější nabídkou byl vyloučen. Argumenty pro vyloučení nepůsobí přesvědčivě a vyloučení podstatně nižší nabídky po pouhém jednom vyzvání k objasnění je nestandardní. V minulé soutěži byly výzvy opakovány 7x, než bylo rozhodnuto.

❓️Byla vybrána firma, která je součástí koncernu s pravomocně trestně odsouzenými firmami za korupci v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

❓️Pochybnosti vzbuzuje i složení hodnotící komise, jejímž členem je podle publikovaných policejních odposlechů i člověk spojený s aktéry kauzy Dozimetr.

Všechno toto je alarmující a považuji za selhání zastupitelstva, že neumožnilo včera schválit usnesení, aby byl bezodkladně vypracován odborný posudek ve spolupráci s protikorupčními organizacemi dříve, než bude podepsaná smlouva. Audity ex post by totiž už byly zbytečné a Prahu by to stálo o 2 miliardy korun navíc‼️