Čtyři městské artikuly

Čtyři městské artikuly

Za Prahu spolu s dalšími velkými městy požadujeme změny v návrhu nového stavebního zákona.

Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení prošel návrh nového stavebního zákona. Bohužel jde o velmi nepovedený návrh, který mimo jiné zásadně omezuje pravomoci samospráv v rámci územního plánování.

Jednoduše řečeno: stát chce diktovat obcím, jak se mají rozvíjet. To jde ale proti smyslu samosprávného rozhodování občanů v obcích, které je zakotveno i v ústavě.

Jak může vláda předkládat zákon proti vůli všech velkých měst, proti vůli krajů a obcí?

Vládní návrh má mnoho dalších chyb, mimo jiné obsahuje nereálné lhůty pro vydání stavebního povolení, ale neobsahuje žádné skutečné nástroje ke zrychlení stavebního řízení. Evidentně si je i sama ministryně pro místní rozvoj jako předkladatelka návrhu vědoma jeho nedostatků. Proto se chystá i komplexní pozměňovací návrh vládních poslanců. Je to ale absurdní, že by takto mohl vzniknout kvalitní zákon, který má přinést zásadní změny.

Našim cílem je odstranit zbytečnou byrokracii a zrychlit, ale také zkvalitnit stavební řízení, aby nebylo brzdou rozvoje měst a obcí.

Proto jsme ve spolupráci s pěti největšími českými městy, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec, formulovali nezbytné úpravy návrhu nového stavebního zákona.

V pondělí na Radě hl. m. Prahy jsme schválili dokument “Čtyři městské artikuly”, který obsahuje například zachování Pražských stavebních předpisů, zrušení nadřazenosti úřadů nebo větší pravomoci pro obce. Tyto požadavky vycházejí z praktických zkušeností městských samospráv a jejich odborných institucí.

Co konkrétně požadujeme?

  • Samostatnost měst v územním plánování – plánovací dokumentace obcí a krajů se přesune do samostatné působnosti, obce a kraje by měly mít možnost pořizovat své vlastní územní studie nebo územně analytické podklady.
  • Zachování platnosti Pražských stavebních předpisů – univerzální předpisy nefungují, je nutné zohlednit specifické potřeby měst.
  • Možnost dokončit již rozpracované územní a regulační plány.
  • Větší pravomoci pro obce – nově mají mít procesní postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení.

Máme pochopitelně velký zájem, aby nový stavební zákon byl co nejkvalitnější, aby zrychlil povolování staveb a sloužil zlepšení rozvoje měst a obcí. Doufám, že se nám podaří naše požadavky v Parlamentu prosadit