Další agenda

tiskové zprávy

27.6.2022 - praha.eu

Pražští radní změnili stanovy Dopravního podniku hl. m. Prahy s cílem posílit kontrolu nad hospodařením této městské společnosti

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili změnu stanov společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), která zavádí povinnost pro představenstvo při zcizování nebo zastavení nemovitostí ve vlastnictví společnosti v hodnotě nad 50 milionů Kč, včetně uzavírání smluv o smlouvě budoucí, předložit takové rozhodnutí ke schválení souhlasu valné hromadě (Radě hl. m. Prahy). Tím se podstatně snižuje limit, který byl doposud 6 miliard Kč, kdy nebyl nutný souhlas valné hromady. Opatření pomůže posílit transparentnost hospodaření DPP.

Tisková zpráva zde
13.6.2022 - praha.eu

Hlavní město nechce zakázat kulturu v Praze, jak nepravdivě uvádí petice

Na sociálních sítích se objevila nepravdivá informace, že hlavní město skrze radní Hanu Kordovou Marvanovou navrhuje vyhlášku, která plánuje zrušit živou hudbu a koncerty v Praze. Jedná se o nepravdivé tvrzení, neboť navržená vyhláška má pouze omezit nadměrnou hlasitost akcí v Ledárnách Braník a ochránit tím místní obyvatele, kteří si dlouhodobě na hluk stěžují. Radní hl. m. Prahy na konci května přijali usnesení k záměru vydání obecně závazné vyhlášky, která má pomoci lidem hlavně v městských částech Praha 4 a Praha 5, jelikož se dlouhodobě potýkají s problémem hluku při pořádání akcí v areálu bývalých ledáren v Braníku. Cílem vyhlášky ale není rušit akce, jen omezit jejich hlučnost.

Tisková zpráva zde
30.5.2022 - praha.eu

Hlavní město plánuje na základě stížností omezit hlukovou zátěž z akcí konaných v oblasti bývalých ledáren Braník

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání přijali usnesení k záměru vydání obecně závazné vyhlášky, která by pomohla lidem hlavně v městských částech Praha 4 a Praha 5, jelikož se dlouhodobě potýkají s problémem hluku při pořádání akcí v areálu bývalých ledáren Braník. Zde se konají festivaly a další hudební produkce, které jsou však omezující pro obyvatele, přičemž městská část i hlavní město evidují stovky stížností obyvatel Prahy i ze vzdálenějšího okolí. Nově by bylo možné v areálu konat akce většího rozsahu pouze pět dní v měsíci a hluk by nemohl přesáhnout limit 50 dB v ochranném prostoru obytných budov. Vydáním vyhlášky by se mělo zabývat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na červnovém zasedání.

Tisková zpráva zde
21.2.2022 - praha.eu

V hlavním městě je od 1. března zakázán podomní prodej energetických služeb

Rada hl. m. Prahy dnes na návrh radních za hnutí STAN schválila nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Smyslem tohoto opatření je, aby hlavní město ochránilo Pražany před tzv. „energošmejdy“, kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv.

Tisková zpráva zde
24.1.2022 - praha.eu

Praha zakáže podomní prodej energetických služeb na svém území

Pražští radní se na pondělním zasedání shodli na co nejrychlejší nutnosti řešení podomního prodeje energetických služeb, zvláště v souvislosti s krachem některých energetických společností, kdy statisíce lidí řeší přechod k jiným dodavatelům. Díky změně zákona může od 1. ledna 2022 Praha regulovat i podomní a další formy prodeje energií, což chce udělat v nejbližší době, aby tak ochránila Pražany před tzv. „energošmejdy“, kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv. S ohledem na potřebu co nejrychlejšího řešení aktuální situace bude mít připomínkové řízení zkrácenou lhůtu na 15 dnů.

Tisková zpráva zde
16.12.2021 - praha.eu

Praha podruhé žádá Parlament o posílení postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu

Radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová včera již podruhé zaslala za hl. m. Prahu do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o majetku České republiky, která by měla zavést předkupní právo pro obce a kraje při prodeji majetku státu a který v minulém období Poslanecká sněmovna nestihla projednat.

Tisková zpráva zde
29.3.2021 - praha.eu

Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb. Česká města bijí na poplach a přichází s receptem na řešení

Do konce března je možné podávat pozměňovací návrhy k nové podobě stavebního zákona ve druhém čtení. Podle vedení českých měst zákon zásadním způsobem ovlivní kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ale také ekonomickou prosperitu celého Česka na několik desetiletí. Návrh připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), podle zástupců velkých českých měst však nepřináší zlepšení v územním plánování. Bez řešení této klíčové části zákona však nemůže dojít k tolik požadovanému zrychlení povolování. Proto česká města společně zpracovala Čtyři městské artikuly (tedy čtyři konkrétní požadavky), které situaci mohou jednoduše vyřešit.

Tisková zpráva zde
15.3.2021 - praha.eu

Praha ve spolupráci s dalšími českými městy žádá čtyři úpravy návrhu nového stavebního zákona

Rada hl. m. Prahy přijala své stanovisko k chystané rekodifikaci stavebního práva, které vychází ze společných tezí velkých českých měst formulovaných pod názvem Čtyři městské artikuly. Požadované legislativní změny nyní hlavní město neprodleně předá všem klubům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové.

Tisková zpráva zde
12.11.2020 - praha.eu

Už letos zmizí zábavní pyrotechnika z centra a některých dalších částí Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes přijalo návrh nové obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků na území hlavního města, který předložila radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová. Motivací pro razantnější regulaci byla kromě petic a stížností občanů a informací od veterinářů a záchranných stanic volně žijících živočichů také měření kontaminace životního prostředí.

Tisková zpráva zde
2.11.2020 - praha.eu

Silvestrovské rachejtle od letoška nebude možné v Praze odpalovat kdekoli

Rada hl. m. Prahy dnes projednala návrh novelizace obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků na území hlavního města, který předložila radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová. Radní si od vyhlášky slibují lepší ochranu životů, zdraví a majetku občanů, jakož i ochranu zvířat. Vyhlášku ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Tisková zpráva zde
29.6.2020 - praha.eu

Hlavní město navrhne zákon zmírňující dopad poklesu příjmů krajů

Kraje se v souvislosti s nouzovým stavem, který v důsledku šíření onemocnění COVID-19 vyhlásila vláda 12. března tohoto roku, potýkají se zásadním problémem v podobě rapidního poklesu výběru sdílených daní. Hlavní město Praha proto navrhne Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020. Předkladateli návrhu zákona za Radu hl. m. Prahy jsou radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová a náměstci primátora Petr Hlubuček a Pavel Vyhnánek. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Tisková zpráva zde
23.4.2020 - praha.eu

Praha má informačního ombudsmana, je jím Oldřich Kužílek. Pomůže s poskytováním informací i publikací smluv

Začátkem dubna ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Zdena Javornická podepsala smlouvu s odborníkem v oblasti otevřenosti veřejné správy Oldřichem Kužílkem, který se tak stal prvním informačním ombudsmanem hlavního města. Ombudsman má Praze a Pražanům pomoci s poskytováním informací a zveřejňováním smluv. Stávající koalice tak pokračuje v naplňování svého programového prohlášení, ve kterém se ke zřízení této funkce zavázala.

Tisková zpráva zde
19.12.2019 - praha.eu

Praha připomínkuje stavební zákon

Rada hlavního města Prahy na dnešním mimořádném jednání vzala na vědomí Společné stanovisko velkých českých měst k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a schválila vlastní připomínky k tomuto zákonu. Jednou z klíčových připomínek je posílení práv obcí, které zohlední a zajistí autonomii jejich územní samosprávy. Na tom se Praha shodla při nedávných jednáních se zástupci Brna, Ostravy, Liberce a Plzně.

Tisková zpráva zde
18.12.2019 - praha.eu

Praze se podařilo prosadit ve sněmovně novelu zákona s cílem zvýšení kvality průvodcovských služeb

Hlavní město dlouhodobě řeší problém nekvalitních průvodcovských služeb, které často nabízejí lidé nemající příslušné živnostenské oprávnění. Nově se povedlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosadit návrh hlavního města na změnu průvodcovských služeb tak, aby se zvýšila jejich úroveň a zároveň i úroveň cestovního ruchu.

Tisková zpráva zde
24.10.2019 - praha.eu

Ministerstvo vnitra chce mít pravomoc odvolat ředitele Magistrátu, Praha nesouhlasí

V návrhu zákona, který mění současné zákony o obcích, krajích, hlavním městě Praze a úřednících samosprávných celků, Ministerstvo vnitra ČR jako předkladatel chce získat novou pravomoc odvolat tajemníka či ředitele příslušného úřadu. Praha s tímto návrhem zásadně nesouhlasí.

Tisková zpráva zde
29.7.2019 - praha.eu

Vláda se bude zabývat návrhem Prahy na zavedení předkupního práva obcí a krajů při prodeji majetku státu

Česká vláda se na úterním zasedání bude zabývat novelou zákona, kterým má být zavedeno předkupní právo pro obce a kraje v případě prodeje nemovitého majetku státu. Stane se tak několik týdnů poté, co Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednomyslně schválilo záměr radní pro oblast legislativy Hany Kordové Marvanové navrhnout změnu zákona.

Tisková zpráva zde
2.7.2019 - praha.eu

Praha doručila parlamentu novelu zákona o postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu

Zástupci hlavního města Prahy dnes odevzdali do podatelny Parlamentu České republiky návrh novely zákona, který připravila radní Hana Kordová Marvanová. Tímto krokem hlavní město využilo svou zákonodárnou iniciativu. Návrh by měl posílit postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu.

Tisková zpráva zde
20.6.2019 - praha.eu

Praha využije své zákonodárné iniciativy a předloží Poslanecké sněmovně novelu zákona posilující postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo návrh novely zákona, který připravila radní Hana Kordová Marvanová a kterým hl. m. Praha využívá svou zákonodárnou iniciativu. Návrh posílí postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu.

Tisková zpráva zde
6.5.2019 - praha.eu

Nová vyhláška zrychlí stavbu bytových domů i důležitých komunikací

Hlavní město Praha chce zrychlit výstavbu bytových domů, důležitých staveb dopravní infrastruktury a dalších staveb, které svým rozsahem mají celoměstský význam. Umožní to nová vyhláška o změně Statutu, kterou připravila pražská radní pro legislativu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.

Tisková zpráva zde
15.4.2019 - praha.eu

Praha chce pomocí novely zákona zajistit, aby obce mohly využít předkupního práva na nemovité věci na jejich území

Rada hlavního města Prahy schválila návrh radní Hany Kordové Marvanové na využití zákonodárné iniciativy hlavního města. Metropole tím využije své zákonodárné iniciativy za účelem posílení postavení obcí při nabývání majetku státu. Cílem je, aby obce měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území.

Tisková zpráva zde
1.4.2019 - praha.eu

Praha prověří kontrolní mechanismy Technické správy komunikací u mostních staveb

Pražští radní v pondělí schválili tisk, který reaguje na postup vyšetřování pádu Trojské lávky Policií ČR. Magistrát hl. m. Prahy prověří, jak bylo v minulosti nakládáno s informacemi o havarijním stavu Trojské lávky, a zároveň, jestli postupovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) při správě lávky v souladu se smlouvami s hl. m. Prahou.

Tisková zpráva zde
8.2.2019 - praha.eu

Návrh pražských radních na zvýšení horní hranice rizikového příplatku strážníků ministryně sociální věcí odmítla

Pražská radní Hana Kordová Marvanová a náměstek primátora Petr Hlubuček chtějí zvýšit horní hranici rizikového příplatku strážníků. Proto se obrátili s návrhem změny na ministryni sociálních věcí, ta však jejich žádost odmítla. Cílem návrhu je zvýšit atraktivitu profese strážníka obecní policie a umožnit, aby obec mohla podle svého rozhodnutí navýšit odměny strážníků. Členové Rady hl. m. Prahy se stanoviskem ministryně Maláčové nesouhlasí a apelují na vládu, aby toto stanovisko přehodnotila.

Tisková zpráva zde
10.1.2019 - praha.eu

Zranění při pádu Trojské lávky se dočkají odškodnění do konce ledna

Pražští radní na příštím zasedání projednají odškodnění pro čtyři zraněné po pádu lávky z 2. prosince 2017. Vyšetřování policie ani za více než rok nepřineslo závěry o tom, kdo je za pád lávky odpovědný a jaká byla jeho příčina. Radní se proto rozhodli jednat s pojišťovnou Kooperativa a urychlit vyplacení pojistného zraněným. Pokud záměr rady schválí i zastupitelstvo, zranění získají odškodnění už na konci ledna tohoto roku. Vyplacení pojistné částky od pojišťovny bude garantovat přímo město.

Tisková zpráva zde
4.1.2019 - praha.eu

Radní Hana Kordová Marvanová chce zvýšit horní hranici rizikového příplatku strážníkům. Obrátila se na ministryni sociálních věcí

Zvýšit atraktivitu profese strážníka obecní policie chce pražská radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová. Důvodem navrhované změny je především zlepšení podmínek odměňování strážníků obecní policie za práci vykonávanou s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví. Od 1. 1. 2019 došlo změnou zákona k navýšení zvláštního (rizikového) příplatku příslušníků bezpečnostních sborů, a to z 6 000 Kč na 10 000 Kč, což se ale netýká strážníků. Odlišné odměňování je podle radní Marvanové neodůvodněné.

Tisková zpráva zde
11.12.2018 - praha.eu

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vláda České republiky 3. 12. 2018 projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (č. 166/1993 Sb.). Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze strany NKÚ.

Tisková zpráva zde
Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022
Realizace webu: TMa