Dostupné družstevní bydlení

Schválený projekt Dostupného družstevního bydlení je jedna z našich klíčových priorit, protože mnoho obyvatel metropole má problém současné ceny bydlení zaplatit. Zejména střední vrstva je ponechána v podstatě napospas, přitom ve světě stát i obce pomáhají nejen těm nejchudším, ale i lidem ze střední vrstvy si pořídit bydlení. Bydlení je totiž všude velmi drahé a u nás zvlášť a neustále ceny stoupají. Náš projekt umožňuje rozložit náklady na bydlení na velmi dlouhou dobu a dá šanci pořídit si byt například i lidem nebo rodinám, kterým banka nedá hypotéku, protože nesplňují podmínky.

Jak bude celý projekt fungovat? 

 * Praha spoluzaloží bytové družstvo a k výstavbě bytového domu poskytne pozemek s právem stavby, přitom pozemek zůstává ve vlastnictví města. Družstvo si tedy nebude muset na začátku pozemek kupovat, což významně zlevní výstavbu.

* Členství v družstvu bude otevřené obyvatelům Prahy, kteří nemají vlastní byt a chtějí v družstevním bytě osobně bydlet. 

* Při založení družstva člen uhradí, jak je u bytových družstev běžné, základní a poté další členský vklad ve výši cca 20-25% ceny, poté bude platit nájemné, kterým pomáhá družstvu splácet úvěr na výstavbu.

* Členem družstva bude i Praha, která v každém projektu bude mít k dispozici třetinu bytů a ty bude moci poskytovat potřebným občanům jako městské byty. 

* Družstvo bude hradit poplatek do Fondu rozvoje dostupného bydlení, aby město mělo zdroje na další projekty dostupného bydlení pro obyvatele Prahy.

Po splacení úvěru, nejpozději však za 99 let, což vyplývá z občanského zákoníku, bude mít družstvo právo si pozemek od města odkoupit. Cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá. 

Výhody pro členy družstva jsou jasné: Družstevník bude mít právní jistotu, že o svou investici nepřijde, ani se nedostane do dluhové pasti, protože si nemusí sám brát hypotéku, na kterou často ani nedosáhne. Po splacení anuity může získat byt do vlastnictví.

Projekt má výhody i pro město, protože získá v družstevních domech městské byty, kterých má nedostatek. Zároveň bude díky právu stavby mít kontrolu nad tím, že se s pozemky nebude spekulovat a že na nich skutečně vznikne cenově dostupné bydlení pro obyvatele Prahy. 

Hlavní výhodou družstevní výstavby je, že družstva dokážou byty postavit levněji než komerční developer, protože nejsou zakládána s cílem vytvářet zisk z prodeje bytů.

Naší inspirací je jak stoletá zkušenost s bytovým družstevnictvím u nás, tak podobné projekty v zahraničí, v Rakousku nebo v Německu. Když to fungovalo v minulosti a díky tomu mnoho Pražanů získalo levněji bydlení a když to v současnosti funguje v zahraničí, věřím, že to pomůže lidem nyní i u nás.

tiskové zprávy

1.8.2022 - praha.eu

Praha vyhlašuje veřejnou zakázku na partnera pro projekt Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy 1. 8. 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 6. 2022. V zadávacím řízení hl. m. Praha hledá partnera, se kterým by uzavřelo smlouvu o spolupráci, založilo s ním bytové družstvo a partner by následně pro toto družstvo zajistil výstavbu bytových domů.

Tisková zpráva zde
17.6.2022 - praha.eu

Pražské zastupitelstvo otevřelo cestu k výstavbě bytů na Radlické ulici v rámci projektu Dostupné družstevní bydlení

Schválením veřejné zakázky, jejímž obsahem je výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení (DDB) v lokalitě Radlická (Smíchov), Zastupitelstvo hl. m. Prahy včera otevřelo cestu k výstavbě prvních 266 družstevních bytů na Radlické ulici v Praze 5. Projekt DDB je určen primárně pro střední příjmovou skupinu. Díky tomu, že město družstvu poskytne pozemky s právem stavby, občanům se až o třetinu sníží náklady na bydlení.

Tisková zpráva zde
1.6.2022 - praha.eu

Krize bydlení brzdí dvě třetiny Čechů v založení rodiny, ukázal průzkum pro hlavní město. Dostupné družstevní bydlení přinese změnu

Pro více než dvě třetiny Čechů je nedostupnost bydlení důvodem pro to odložit založení rodiny. Stěhování z českých měst kvůli bytové krizi pak zvažuje 40 % obyvatel. Vyplývá to z průzkumu pro Magistrát hl. m. Prahy. Praha pro zlepšení bytové situace připravila projekt Dostupného družstevního bydlení. Ten je určen primárně pro střední příjmovou skupinu a díky poskytnutí pozemků městem umožňuje občanům až o třetinu menší náklady na bydlení. Prvních 266 bytů vznikne v Praze 5.

Tisková zpráva zde
30.5.2022 - praha.eu

Praha řeší krizi bydlení. První projekt Dostupného družstevního bydlení je připraven ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Hlavní město dokončilo ve spolupráci s městskou částí Praha 5 přípravy prvního projektu Dostupné družstevní bydlení (DDB). Na červnovém zastupitelstvu bude ke schválení předložen pilotní projekt, díky kterému může vzniknout v ulici Radlická v Praze 5 na městských pozemcích až 266 bytů. Praha se tak zařazuje mezi metropole, které aktivně řeší nedostupnost bydlení jako důsledek růstu cen nemovitostí. V rámci konceptu DDB se může v Praze každoročně stavět až tisíc bytů, oproti tržním cenám budou levnější i o třetinu. U téměř poloviny Pražanů přitom dle nového průzkumu hrozí, že se kvůli nedostupnosti bydlení budou muset odstěhovat mimo hlavní město.

Tisková zpráva zde
26.4.2022 - praha.eu

Projekt Dostupné družstevní bydlení s podporou hl. m. Prahy je připravený k realizaci. První projekt v Praze 5 nabídne až 260 bytů

Odborný tým vedený radní pro oblast legislativy a podpory bydlení Hanou Kordovou Marvanovou připravil záměr na realizaci veřejné zakázky s názvem Partner pro projekt DDB – lokalita Radlická (Smíchov). Ten by měl být v květnu schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Poté bude ve výběrovém řízení vybrán partner, s nímž Praha založí bytové družstvo, do kterého budou moci vstupovat jako družstevníci Pražané. Díky poskytnutí pozemků Prahou a dalším výhodám projektu by měly být tyto družstevní byty levnější o cca 25-30 % ve srovnání s tržními podmínkami, a tím také cenově dostupnější.

Tisková zpráva zde
4.11.2021 - praha.eu

Dostupné družstevní bydlení bylo hlavním bodem konference Fórum BD 2021

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2021 se konal 3. ročník konference Fórum BD 2021, která byla určena především předsedům a ředitelům velkých bytových družstev a jejich obchodních partnerů. V rámci konference se probírala aktuální témata správy a provozu bytových domů, inovací v oblasti informačních technologií a také družstevní bytová výstavba, kterou se snaží hlavní město zlepšit dostupnost bydlení v metropoli.

Tisková zpráva zde
1.11.2021 - praha.eu

První projekt hl. m. Prahy na Dostupné družstevní bydlení by měl vzniknout v Praze 5 v Radlické ulici

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Dostupného družstevního bydlení v lokalitě Radlická s městskou částí Praha 5. Hlavní město chce založit bytové družstvo a následně by zde mělo vzniknout až 266 nových bytů. Cílem je přispět k rozšíření možností cenově dostupného bydlení pro obyvatele na území Prahy.

Tisková zpráva zde
7.5.2021 - praha.eu

Diskuze radních a odborníků o dostupném rodinném bydlení v Praze 8

V Centru architektury a městského plánování se z iniciativy radního městské části Praha 8 pro strategický rozvoj Tomáše Hřebíka a radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hany Kordové Marvanové konala panelová diskuse zaměřená na dostupnost bydlení v Praze 8, a to jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro sociálně slabší skupiny obyvatel.

Tisková zpráva zde
12.4.2021 - praha.eu

Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci v metropoli. Cílem je stavět 9 000 bytů ročně a vlastnit 35 000 městských bytů do roku 2030

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval nový plán na budoucí rozvoj bydlení. Strategie se konkrétně věnuje výstavbě dostupného a kvalitního bydlení, zvyšování počtu městských bytů i spolupráci města s významnými aktéry v této oblasti. Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Strategie rozvoje bydlení nahrazuje koncepci bytové politiky z roku 2004. Nový dokument by měl více zohledňovat aktuální potřeby rozvíjejícího se města a zejména vytvořit podmínky k tomu, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě.

Tisková zpráva zde
19.12.2020 - praha.eu

Pražští zastupitelé schválili projekt Dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města

Poté, co realizaci projektu Dostupného družstevního bydlení schválila Rada hl. m. Prahy, podpořilo tento projekt i Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Díky tomu bude možné zahájit od příštího roku přípravu pozemků pro výstavbu družstevních domů v jednotlivých městských částech.

Tisková zpráva zde
14.12.2020 - praha.eu

Pražští radní vyslovili souhlas se zásadami projektu Dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy

Projekt Dostupné družstevní bydlení s účastí hlavního města Prahy, jehož přípravu od počátku řídila radní Hana Kordová Marvanová, je hotov. Dnes mu dali zelenou radní hlavního města a ve čtvrtek ho bude projednávat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Jedná se o jeden z hlavních bodů volebního programu koalice Spojené síly pro Prahu (STAN/TOP09/KDU-ČSL) a součást programového prohlášení Rady hl. m. Prahy.

Tisková zpráva zde
12.12.2020 - praha.eu

Praha využije své zákonodárné iniciativy a do Parlamentu podává daňový balíček pro dostupné bydlení

Aktuálně se v Praze a dalších velkých městech v České republice dostupnost bydlení trvale zhoršuje. Se stále se prohlubující krizí bydlení se pražští zastupitelé rozhodli vypořádat zákonodárnou inciativou směřující ke snížení daňového zatížení pořízení bytu. Návrh schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na dnešním jednání jednomyslně. Iniciativa byla podpořena všemi zastupitelskými kluby. Jednáním se zákonodárci o potřebných změnách byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy pověřena radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová, která návrh připravila.

Tisková zpráva zde
27.4.2020 - praha.eu

Projekt podpory dostupného družstevního bydlení

Zhruba před rokem a půl koaliční strany, které vytvořily Radu hl. m. Prahy, se ve svém programovém prohlášení zavázaly, že zlepší dostupnost bydlení v Praze. Jedním z bodů koaličního programu byla i podpora výstavby realizované stavebními bytovými družstvy, zejména poskytnutím vhodných pozemků. Jeden z pilířů tohoto koaličního programu – projekt podpory dostupného družstevního bydlení ­s účastí hl. m. Prahy – je připraven.

Tisková zpráva zde
12.12.2019 - praha.eu

Praha využije své zákonodárné iniciativy a do Parlamentu podává daňový balíček pro dostupné bydlení

Aktuálně se v Praze a dalších velkých městech v České republice dostupnost bydlení trvale zhoršuje. Se stále se prohlubující krizí bydlení se pražští zastupitelé rozhodli vypořádat zákonodárnou inciativou směřující ke snížení daňového zatížení pořízení bytu. Návrh schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na dnešním jednání jednomyslně. Iniciativa byla podpořena všemi zastupitelskými kluby. Jednáním se zákonodárci o potřebných změnách byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy pověřena radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová, která návrh připravila.

Tisková zpráva zde
2.12.2019 - praha.eu

Praha chce předložit Parlamentu daňový balíček pro zvýšení dostupnosti bydlení. Podle radní Kordové Marvanové daně nesmí přispívat k nedostupnosti bydlení

Rada hl. m. Prahy dnes podpořila návrh radní Hany Kordové Marvanové na novelu daňových zákonů za účelem snížení daňového zatížení pořizování bydlení a zvýšení dostupnosti bydlení. Hlavní město tím využije zákonodárnou inciativu a návrh předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Tisková zpráva zde
20.11.2019 - praha.eu

Radní Marvanová na konferenci Fórum bytových družstev: Cílem Prahy je podpořit různé formy bytové výstavby

Radní hl. m. Prahy pro oblast podpory bydlení Hana Kordová Marvanová vystoupila na konferenci Fórum bytových družstev 2019, která se koná na ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 v sále Magistrátu hl. m. Prahy a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za účasti předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České republiky. Praha chce podpořit různé formy bytové výstavby, pro družstevní formu již má vytipované některé vhodné pozemky.

Tisková zpráva zde
5.11.2019 - praha.eu

Projekt na dostupnější bydlení v Praze

Radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová a Jiří Pospíšil, předseda zastupitelského klubu Spojené síly pro Prahu, dnes představili opatření, která mají za cíl zlevnit bydlení (nejen) v Praze. Jedním z nich je výstavba dostupného družstevního bydlení na území hlavního města, druhým pak daňový balíček, díky němuž by klesly náklady na pořízení bydlení o stovky tisíc korun. Opatření reagují na zhoršení dostupnosti bydlení zejména v Praze, ale i v dalších velkých městech v České republice.

Tisková zpráva zde
4.11.2019 - praha.eu

Dostupné družstevní bydlení v Praze dostalo zelenou

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání schválila projektový záměr radní Hany Kordové Marvanové týkající se výstavby dostupného družstevního bydlení v Praze s participací hlavního města.

Tisková zpráva zde
19.6.2019 - praha.eu

Praha přichází s projektem družstevního bydlení. Historicky nejen řešilo bydlení pro střední třídu, ale přineslo i mnohé architektonicky významné stavby a urbanistické celky

Ceny nemovitostí v hlavním městě i nadále rostou. S projektem družstevního bydlení s participací města jako jedné z forem řešení akutní bytové krize na svém území přichází hl. m. Praha. Nedávno základní parametry takového projektu dostupného bydlení schválila Rada hl. m. Prahy. Družstevní výstavba s participací města má podporu nejen politickou, ale i odbornou. Projektu vyslovili své ano také zástupci architektů, bytových družstev, bank a developerů.

Tisková zpráva zde
16.4.2019 - praha.eu

Radní Hana Kordová Marvanová představila projekt družstevního bydlení s účasti města. Bude to šance na cenově dostupné bydlení pro střední vrstvu

Záměrem projektu dostupného družstevního bydlení je výstavba cenově dostupného družstevního bydlení v Praze.

Tisková zpráva zde
Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022
Realizace webu: TMa