Kde se můžeme setkat

Těším se na setkání a diskusi s Vámi u volebního stánku během kontaktní volební kampaně.

Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022