Volební program

Můj program do Senátu

Volby do Senátu 23. - 24. září 2022

1. Dostupné bydlení ve městě

 • podpora městské a družstevní bytové výstavby na městských pozemcích
 • zrychlení a zkvalitnění stavebního řízení, které respektuje jak práva vlastníků, tak zájmy místních obyvatel a ochrany přírody
 • zákon o dostupném bydlení a neziskových bytových družstvech, která jsou podporována státem i obcemi
 • zjednodušení a posílení příspěvku na bydlení jako základního nástroje účinné pomoci proti neúměrnému nárůstu nákladů na bydlení včetně nákladů na energie

3. Lepší život ve městě

 • podpora dobudování vnitřního a vnějšího okruhu Prahy, aby se snížila zátěž z dopravy pro obyvatele Prahy
 • zvýšení státní finanční podpory obcím při budování infrastruktury, občanské vybavenosti, škol, školek a zdravotnických a sociálních zařízení
 • zachování a rozvíjení zahrádkářských osad a zeleně a parků ve městě
 • zabránění nevýhodným a podezřelým prodejům státních a městských pozemků, které mají sloužit veřejným zájmům a budování občanské vybavenosti

2. Spravedlnost pro občany a férový právní stát

 • zásadní zrychlení trestních i občanskoprávních řízení reformou procesních předpisů a posílení odpovědnosti justice za její selhání
 • důsledný postih pachatelů včetně zabavování výnosů z trestné činnosti a pomoc obětem trestných činů při jejich odškodňování
 • zpřísnění kontroly nad exekutory a pomoc lidem v exekuci a insolvenci tak, aby se měli šanci dostat z dluhové pasti
 • vymáhání odpovědnosti veřejných funkcionářů při porušení jejich povinností
 • zákony srozumitelné pro občany a zrušení nadbytečných právních předpisů, které komplikují život občanům a podnikatelům
 • odstranění zbytečné byrokracie při komunikaci občanů se státem a úřady a uživatelsky vstřícné poskytování sociální podpory zejména pro seniory nebo rodiny s dětmi

4. Boj proti korupci a svoboda médií

 • důsledné a rychlé vyšetřování a postih korupce tak, aby byl pachatel postaven co nejdříve od spáchání trestného činu před soud
 • zpřísnění trestů za korupci u veřejných činitelů a u rozsáhlých podvodů, které postihují velké množství lidí
 • zpřísnění kontroly nad hospodařením obcí a krajů i jimi vlastněných firem zavedením kontrolní pravomoci NKÚ a státního zastupitelství
 • posílení individuální odpovědnosti vedení obcí krajů, které nakládají s velkými veřejnými prostředky, zavedením transparentního jednání a hlasování
 • garance nezávislosti veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu jako důležité pojistky kontroly moci a pravdivé informování veřejnosti
 • transparentní vlastnictví médií, včetně jejich financování, aby bylo jasné, kdo je platí a kdo informace veřejnosti poskytuje

Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022