Návrh novely zákona o dani z příjmů

VELMI POZITIVNÍ ZPRÁVA pro bytová družstva po celé ČR, která byla postavena se státní dotací v letech 1995 – 2007.

Vláda již schválila a poslala do Parlamentu návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož součástí je osvobození bezúplatných převodů podílů měst a obcí na bytových domech. Družstevníci tak budou osvobozeni od daně, neboť si svůj majetek už sami zaplatili.

 
Tento návrh byl podporován minulou a nyní i současnou vládou, za což si zaslouží poděkování. Jsem velice ráda, že má návrh podporu napříč celým politickým spektrem.
 
Se spolkem Spravedlnost pro bytová družstva na kauze majetkových převodů z obcí na bytová družstva spolupracuji více než rok. Tato kauza nám ukazuje, jak je důležité, když se při nějaké nespravedlnosti propojí lidé po celé ČR.
 
Na změnu čekají desetitisíce družstevníků a věřím, že návrh Parlament schválí a napraví tak nespravedlnost, která hrozila členům bytových družstev po celé ČR.

fb, 28.6.2022