Změna občanského zákoníku – Airbnb

Pražská rada dnes schválila návrh na změnu občanského zákoníku, který jsme připravili v rámci Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb poskytovaných prostřednictvím platforem typu Airbnb. Jejím cílem je posílení práv vlastníků bytů a společenství vlastníků.

Cílem navrhované úpravy je umožnit, aby vlastníci mohli ve stanovách určit přiměřená omezení a podmínky užívání bytu a společných prostor pro zajištění obvyklého klidu a pořádku v domě. Není možné tolerovat situaci, kdy se lidé vystěhovávají ze svých domovů, protože se v jejich bytových domech nedá kvůli hluku a nepořádku bydlet. V právu platí princip svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Chceme proto dát lidem bydlícím v bytových domech nástroje, jak mohou skutečně svou situaci řešit. Soudy se bohužel zatím těchto lidí nezastaly, proto přicházíme s touto zákonodárnou iniciativou.
Náš návrh nyní pošleme ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, aby ho doplnil do vládního návrhu zákona, který chce předložit tento rok do Parlamentu. Zároveň jsme ho již požádali, aby do návrhu zákona také doplnil i náš návrh , aby obce měly pravomoc využívání bytů na ubytovací služby regulovat. Je totiž absurdní, když se roky mluví o principu subsidiarity, ale Praha ani jiné obce nemají pravomoci jako světové metropole. To je chyba a doufám, že ji ministr Bartoš napraví. Držte nám palce.

fb, 19.4.2022