Radní hl. m. Prahy

Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení

V současné době působím jako radní HMP pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení.

Věnuji se zpracování a předkládání návrhů zákonů za hl. m. Prahu (zákon o cestovním ruchu a průvodcích, který se mi podařilo v Parlamentu prosadit, novela živnostenského zákona k regulaci Airbnb, novela zákona o majetku státu k zavedení předkupního práva obcí a krajů při prodeji majetku státu, daňový balíček ke zvýšení dostupnosti bydlení – tyto zákony jsou zařazeny do prvního čtení v Poslanecké sněmovně). V ZHMP se mi podařilo prosadit vyhlášku o regulaci hazardu, která rozšiřuje nulovou toleranci hazardu na území Prahy a zakazuje provoz herních automatů, a vyhlášku omezující používání pyrotechniky na území Prahy. Pomohla jsem v Praze zastavit dětské exekuce v Dopravním podniku HMP a odškodnění obětí pádu Trojské lávky. Prosadila jsem v Praze založení Muzea paměti XX. století. Prosazuji projekt Dostupného družstevního bydlení, které by mělo umožnit lidem v Praze získat byty levněji s pomocí města a rozšířit městský bytový fond.