Chystaná regulace problém s Airbnb nevyřeší

Několik let jednáme za hlavní město Prahu s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby pomohlo řešit problémy s Airbnb vznikající při trvalém využívání bytů k ubytování turistů.

Nyní však Ministerstvo pro místní rozvoj chystá novelu zákona o cestovním ruchu, který Praha nejenže nepožaduje, ale za hlavní město Prahu jsme k němu vznesli na kulatém stolu v Parlamentu řadu připomínek spolu se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy. Proto společně apelujeme na ministra Ivana Bartoše, aby takový zákon nepředkládal, protože by nepřinesl ochranu obyvatelům Prahy. Ministr by měl tuto věc řešit ve spolupráci s Prahou, když se to právě hlavního města nejvíc týká, a ne bez ohledu na názor Prahy i spolků obyvatel, které problémy s Airbnb řeší.

 
Místo toho by konečně ministerstvo mělo vydat metodiku pro stavební úřady, jak postupovat při vyřizování stížností obyvatel v domech. Tato metodika vychází z logického požadavku, že byt má sloužit k bydlení, a pokud někdo chce změnit svůj byt na hotel nebo penzion, měl by splňovat všechny požadavky jako jiní provozovatelé hotelů. Proto si také podnikatelé v této oblasti stěžují na nekalou konkurenci, kdy oni musí dodržovat zákony, a někdo jiný nikoli.
Řešením je v první řadě vymáhat dodržování stávajících zákonů a ne přijímat nové velmi nedokonalé zákony.
 
 
Více informací je možné nalézt v příspěvcích spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy
 

Vyjádření spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy k nepřesným informacím uvedeným v článku publikovaném na serveru Novinky.cz

Otevřený dopis spolku Arnika a spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy adresovaný premiérovi, členům vlády a zástupcům koaličních stran

fb, 25.7.2022