Transparentnost Rady hlavního města Prahy

Korupční kauza Dozimetr naplno odhalila, jak je důležitá transparentnost a že to není jenom pojem, kterým se někteří politici ohání v prohlášeních, ale že ho musíme aplikovat i v našem jednání.

I proto jsem přesvědčená, že Rada hlavního města Prahy musí přijmout změny jednacího řadu a opatření, která mohou těmto kauzám předcházet.

 
1️⃣ Hlasování členů Rady HMP musí být zaznamenáno jmenovitě, stejně jako to je zakotveno při hlasování na Zastupitelstvu HMP. Veřejnost má podle mého právo vědět, kdo a jak o návrhu usnesení hlasoval.
 
2️⃣ V zájmu transparentnosti je důležité i uchovávání zvukových záznamů z jednání Rady HMP spolu se zápisem. Praxe je totiž taková, že se zvukový záznam uchovává pouze do doby zpracování zápisu. To je potřeba změnit, protože zápis zdaleka neobsahuje a ani nemůže obsahovat celou diskusi k projednávaným bodům.
 
Pevně věřím, že oba návrhy přispějí ke zmenšení prostoru pro korupční jednání a zvýší se tak i politická odpovědnost volených zástupců za přijatá rozhodnutí.

fb, 17.8.2022