Výsledky po dvou letech

Výsledky na Magistrátu hl. m. Prahy po dvou letech práce.

 

 

Dva roky uběhlo od složení slibu nově zvolených zastupitelů hl. m. Prahy, kdy jsem byla zvolena do funkce radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení. Jsme v polovině funkčního období, takže je vhodný čas na rekapitulaci toho, co se podařilo v rámci mé gesce:

 

 

 • Zastavit dětské exekuce kvůli bagatelním dluhům, které vedl pražský Dopravní podnik. 
 • Schválit novou vyhlášku o regulaci hazardu, která zakazuje provozování herních automatů v celé Praze. 
 • Připravit legislativní změny týkající se regulace krátkodobých ubytovacích služeb v bytech prostřednictvím platforem typu Airbnb. Novela živnostenského zákona navržená za Prahu se již projednává v Parlamentu, novela zákona o cestovním ruchu byla již schválena, další kroky připravujeme s cílem zajistit občanům centra Prahy klidné bydlení a zabránit dalšímu vylidňování centra města. 
 • Schválit vyhlášku o používání pyrotechniky, která nepovoluje odpalování zábavní pyrotechniky už od letošního Silvestra a Nového roku v centru města, v parcích a u řeky a dalších místech stanovených ve vyhlášce. Chceme ochránit lidi, ale i zvířata, která tím dosud velmi trpěla.
 • Odškodnit zraněné při zřícení Trojské lávky, aby nemuseli roky čekat na ukončení případu u soudu.
 • Založit Muzeum paměti XX. Století, které bude připomínat dobu totality, její oběti a hrdiny, najít dočasné sídlo muzea v Domě pážat na Hradčanech a dlouhodobé sídlo na Strahově.
 • Prosadit v Parlamentu Prahou navrženou novelu zákona o průvodcovských službách, která zvýší jejich odbornou úroveň. 
 • Zřídit informačního ombudsmana Prahy, který pomáhá, aby bylo naplňováno zákonné právo občanů na poskytnutí informací o činnosti orgánů města.
 • Zpracovat s odborným týmem projekt Dostupného družstevního bydlení s účastí města, který by Pražanům pomohl získat cenově dostupné bydlení a městu nové byty pro občany, příslušníky důležitých profesí, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, učitelé. Projekt je připraven, k jeho spuštění chybí v současné době souhlas koaličních partnerů. Věřím, že se to změní, protože jsme to slíbili ve společném koaličním programu.
 • Připravit změnu jednacího řádu rady pro zvýšení transparentnosti jednání orgánů města, aby byly uchovávány a veřejnosti přístupné záznamy z jednání rady a zavedeno jmenovité hlasování členů rady.
 • Podílet se na zpracování připomínek k vládnímu návrhu rekodifikace stavebního zákona s cílem zrychlit a zkvalitnit rozhodování ve stavebním řízení.
 • Připravit a předložit do Parlamentu za Prahu návrh zákona o předkupním právu pro obce a kraje v případě, že stát prodává nepotřebný nemovitý majetek. To umožní územním samosprávám získat do svého vlastnictví nemovitosti na jejich území, které potřebují k výstavbě občanské vybavenosti a infrastruktury. 
 • Zpracovat a předložit do Parlamentu za Prahu návrh zákona o daňových úlevách na podporu dostupnosti bydlení.
 • Navrhnout Parlamentu za Prahu schválení zákona o mimořádném příspěvku státu pro kraje, který by nahradil ztráty v důsledku koronavirové krize.
 • Zároveň jsem podnikla spoustu kroků, když se na mě jednotliví obyvatelé Prahy obrátili o pomoc – ať to byly žádosti o byt ze sociálních důvodů, urychlení vrácení kauce, na které měl žadatel nárok v rámci výběrového řízení na byt, nebo jednání se státem ohledně převodu pozemků v zahrádkářské osadě či pomoc s dokončením slíbené privatizace domů bytovým družstvům na Černém Mostě, o které rozhodlo minulé zastupitelstvo. 
 • Toto vše se podařilo díky společnému úsilí řady spolupracovníků, jak z koalice, tak z opozice i odborných týmů a díky aktivitám a podpory veřejnosti. 

 

Děkuji Vám všem za vaši podporu a důvěru.

Budu se i nadále snažit naplnit sliby z našeho volebního programu ve prospěch občanů Prahy. Přeji Vám pevné zdraví a těším se na další komunikaci a Vaše zajímavé podněty.