Senátorka

Vážení občané, přátelé,

právě skončilo druhé kolo senátních voleb, ve kterém jste mi dali důvěru a byla jsem zvolena senátorkou.

Mockrát děkuji všem, kteří přišli k volbám i ve druhém kole. Jsem velice vděčná za každý Váš hlas. 

Těším se na práci v Senátu, kde budu zastupovat nejen své voliče, ale všechny občany ve volebním obvodu č. 19 – Praha 11, 15, 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice a Nedvězí.

V Senátu bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky a také z pomoci při řešení problémů občanů, čemuž se jako advokátka věnuji mnoho let.

Chci realizovat svůj volební program a přispět ke zlepšení života a společenské atmosféry v naší zemi.

V současnosti se naše republika nachází v nelehké situaci. Je třeba napřít všechno úsilí pro občanskou sounáležitost a cílenou pomoc všem, kteří ji opravdu potřebují.

Velice si vážím Vaší podpory. Vaše

Hana Kordová Marvanová

Celý život mi jde o spravedlnost. Nechci a nedokážu nečinně přihlížet křivdám a bezpráví! Dělám to jako člověk i jako advokátka. Za svou dvacetiletou praxi jsem zastupovala tisíce lidí, kterým jsem pomáhala řešit těžkou životní situaci, kdy se domáhali svých práv nebo kdy jim hrozilo, že přijdou o bydlení. Usiluji o právní stát, v němž právo platí pro každého stejně bez ohledu na výši konta nebo postavení. V právním státu musí platit, že kdo poruší zákony, bude potrestán. Ten, komu je ublíženo, musí být odškodněn. Ten, kdo poctivě pracuje, by měl být odměněn a mít se dobře, a ne ti, kteří zákony obcházejí, bohatnou díky korupci a věří, že se jim nic nestane. 

Máme v České republice co dohánět. Mnohdy jsou lidé zoufalí z toho, že spravedlnost přijde pozdě, nebo dokonce vůbec. Stát by měl být férový a měl by lidem dávat stejnou šanci a ne jít na ruku různým šíbrům a podvodníkům, kteří bohatnou na úkor lidí i státu.

Proto jsem se rozhodla kandidovat ve Vašem senátním volebním obvodu č. 19, v němž jsem pomáhala řešit řadu případů týkajících se bydlení i dalších životních situací. 

V mé představě je senátor nejen tím, kdo v Senátu schvaluje zákony, ale je zároveň ombudsmanem, který pomáhá lidem při řešení jejich konkrétních problémů v místě, kde žijí, zobecňuje tyto problémy a při tvorbě legislativy prosazuje jejich odstranění. Pokud bych byla zvolena, ráda bych zřídila v senátním obvodu senátorskou kancelář, která by poskytovala pravidelné právní poradenství lidem, kteří se ocitli v nesnázi. S tím mám jako advokátka dlouholeté zkušenosti. Díky mému působení v komunální politice, nyní jako radní hl. m. Prahy pro legislativu a podporu bydlení, znám velmi dobře problémy Pražanů a i z této pozice jsem se snažila mnoho věcí v Praze změnit k lepšímu a tomu chci nadále pomáhat. 

Věřím, že když to člověk nevzdá, může spoustu věcí pomoci zlepšit. Jen se za to musí bojovat s odvahou a energií. Jak říkal T. G. Masaryk, stačí „Nebát se a nekrást“. A to Vám mohu slíbit.

Bylo by mi velkou ctí reprezentovat Vás v Senátu.
Vaše Hana Kordová Marvanová

Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022