Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, uspořádala setkání, na nějž jsem byla přizvána za platformu Svobodu Médiím. Evropská komise připravuje Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků.

Je zřejmé, že média se v současné době stala doslova zbraní. Mluví se o informační válce a vlivu dezinformačních médií.

 

👉🏻 Připravovaná směrnice či nařízení by měla zakotvovat pojistky nezávislosti médií proti politickým a ekonomickým tlakům na média a pojistky proti ovládnutí veřejnoprávních médií.

👉🏻 Naše platforma Svobodu Médiím od roku 2015 prosazuje přijetí novely zákona o ČT a ČRo, která by zaručila jejich větší nezávislost, protože nyní jsou tato média pouze pod vlivem Poslanecké sněmovně, což znamená, že vládní většina může být v pokušení ovlivňovat obsah těchto médií.

👉🏻 V diskusi jsem zdůraznila zejména potřebu transparentnosti vlastnictví a financování soukromých médií. Čtenáři by měli vědět, kdo je za tím či oním médiem, kdo je platí, aby si mohli sami udělat názor, v čím zájmu jsou informace poskytovány.
 
Veškeré kroky směřující k nezávislosti médií jsou podle mého názoru klíčové pro fungování demokracie, protože pokud lidé nebudou mít k dispozici objektivní a pravdivé informace, nebudou schopni si vytvořit svůj vlastní názor neovlivněný dezinformacemi.

fb, 18.7.2022