Počítače dětem na Praze 11

Charitativní projekt Počítače dětem pomáhá v Praze 11.

Minulý týden jsem se zúčastnila předávání 20 stolních počítačů pro ZŠ K Milíčovu.
Počítače byly předány v rámci projektu Vdechněme počítačům druhý život na Praze 11 ve spolupráci se školou a Městskou částí Praha 11. Projekt Vdechněme počítačům druhý život na Praze 11 je realizován díky charitativnímu projektu
Počítače dětem.

 
Školy nyní potřebují více počítačových učeben kvůli úpravám Rámcových vzdělávacích programů v základním školství. Nově se tak učí předmět Informatika pro rozvoj informatického myšlení. Zároveň by se měly také podporovat digitální dovednosti žáků tím, že budou moci počítače využívat ve všech předmětech.
 
Moc se mi líbí, že je projekt Počítače dětem také sociální a ekologický, kdy učí společnost šetřit životní prostředí tím, že nepotřebný počítač nevyhodí, ale darují ho a ten ještě poslouží potřebným dětem.

fb, 31.10.2022