Krátkodobé ubytovací služby v bytech a bytových domech

Ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ se již vymklo sdílené ekonomice a změnilo se na neomezené využívání bytu k ubytovacím službám, aniž jsou splněny zákonné podmínky pro provozování ubytovacího zařízení. Stavební úřady v Praze zahájily kroky vůči majitelům bytových jednotek, v nichž jsou ubytovací služby poskytovány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Stavební úřad městské části Praha 1 a odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy vydaly rozhodnutí postihující majitele bytové jednotky, kteří krátkodobé ubytování v bytě poskytují v rozporu se stavebními předpisy.

Hlavní město proto mimo jiné spustilo bezplatnou právní pomoc pro majitele bytů, společenství vlastníků a obyvatele Prahy, kteří řeší problémy v důsledku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a bytových domech. Rada hl. m. Prahy také souhlasila s návrhem změny občanského zákoníku, který se týká posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Smyslem návrhu je pomoci SVJ a vlastníkům bytů, aby mohli lépe prosazovat svá vlastnická práva, pokud jde o užívání bytů a společných částí domu. Cílem je umožnit, aby SVJ mohla ve stanovách určit přiměřená omezení a podmínky užívání bytu a společných prostor z důvodu zajištění obvyklého klidu a pořádku v domě.

tiskové zprávy

4.8.2022 - praha.eu

Nová metodika ministerstva pro stavební úřady, která vznikla i z podnětu Prahy, stanovuje, že byt nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádostem a podnětům z mnoha stran, mimo jiné i ze strany Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, jejímž jménem se na ministra Ivana Bartoše obrátila dopisem radní Hana Kordová Marvanová. Výsledkem je vypracování metodiky pro stavební úřady, která specifikuje, jak mají postupovat v případech, kdy zjistí, že byt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Tisková zpráva zde
15.7.2022 - praha.eu

Komise pro krátkodobé ubytování žádá ministra Bartoše o urychlené přijetí metodiky pro stavební úřady při užívání bytu k poskytování ubytování přes platformy typu Airbnb

Radní Hana Kordová Marvanová odeslala jménem Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb dopis ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o co nejrychlejší přijetí metodiky pro stavební úřady, která by jim poskytla přesný návod, jak mají postupovat v případech využívání bytů k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.

Tisková zpráva zde
19.4.2022 - praha.eu

Praha podpořila novelu směřující ke zvýšení pohody bydlení

Rada hl. m. Prahy dnes souhlasila s návrhem změny občanského zákoníku, který se týká posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Návrh bude následně zaslán ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, který připravuje právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Tisková zpráva zde
20.12.2021 - praha.eu

Nabídka bytů přes Airbnb v metropoli klesla na polovinu. Praha se ale připravuje na nový nárůst po pandemii

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vydává novou analýzu o Airbnb, která monitoruje současný stav v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb, porovnává čísla z období pandemie a navrhuje možná řešení problémů, jež jsou s poskytováním tohoto typu ubytování spojeny.

Tisková zpráva zde
18.11.2021 - praha.eu

Praha opakovaně žádá Sněmovnu o zmocnění obcí k regulaci krátkodobých ubytovacích služeb

Hlavní město prostřednictvím své radní pro oblast legislativy Hany Kordové Marvanové zaslalo k rukám předsedkyně nově zvolené Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR návrh novely živnostenského zákona. V něm je zakotveno zmocnění pro obce, aby v případě potřeby mohly prostřednictvím nařízení regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a domech na svém území.

Tisková zpráva zde
29.9.2021 - praha.eu

Hlavní město spouští bezplatnou právní pomoc obyvatelům a společenstvím vlastníků v domech s byty využívanými ke krátkodobému ubytování

Hlavní město spouští bezplatnou právní pomoc pro majitele bytů, společenství vlastníků a obyvatele Prahy, kteří řeší problémy v důsledku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a bytových domech. Ubytování se snídaní ve „vlastním domově“ se totiž podle radní Hany Kordové Marvanové vymklo sdílené ekonomice.

Tisková zpráva zde
15.9.2021 - praha.eu

Magistrát podpořil přelomové stanovisko Prahy 1. Krátkodobé ubytování není totéž jako trvalé bydlení

Stavební úřad Prahy 1 rozhodl, že poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytě v Růžové ulici je v rozporu s účelem, k němuž byl byt kolaudován. Následně jeho stanovisko potvrdil odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy a zamítl odvolání majitele bytu.

Tisková zpráva zde
13.7.2021 - praha.eu

Počet krátkodobých ubytování v bytech v Praze se začíná vracet k době před covidem

Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová na dnešní den zorganizovala kulatý sůl na téma poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech. Byl zaměřen zejména na způsob a efektivitu uplatňování platných právních předpisů.

Tisková zpráva zde
3.6.2021 - praha.eu

Praha a ombudsman Křeček vyzývají ministerstvo ke změně přístupu stavebních úřadů k bytům využívaným ke sdílenému ubytování

Současná praxe poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech určených k trvalému bydlení není v souladu s legislativou a měla by být vyžadována rekolaudace těchto bytů na odpovídající typ provozoven. Ombudsman Stanislav Křeček dnes seznámil zástupce hlavního města Prahy s rozsahem a cíli svého šetření, které k této problematice zahajuje.

Tisková zpráva zde
9.2.2021 - praha.eu

Pražské zkušenosti s prosazováním nových zákonných pravidel pro online platformy zprostředkovávající krátkodobé ubytovací služby

V loňském roce Parlament ČR přijal novelu zákona, který stanoví povinnosti online platformám, které zprostředkovávají ubytovací služby. Na základě tohoto zákona živnostenské odbory pražských městských částí zaslaly výzvy platformám jako např. Airbnb, Booking.com apod., aby sdělily informace o uzavřených smlouvách a místech, kde jsou ubytovací služby provozovány.

Tisková zpráva zde
2.7.2020 - praha.eu

Praha po vzoru evropských metropolí navrhla zákon, který chce dát obcím větší pravomoci k regulaci platforem zprostředkujících krátkodobé ubytování

Radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová získala od Zastupitelstva hlavního města Prahy pověření jednat s poslanci a senátory o novelizaci živnostenského zákona. Navrhovaná legislativní změna předpokládá, že obce budou moci za účelem regulace krátkodobých ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci vydat nařízení, které upraví období, po které bude v těchto prostorách poskytování ubytovacích služeb zakázáno, a podmínky, za jakých bude možné v uvedených prostorách ubytovací služby poskytovat.

Tisková zpráva zde
8.6.2020 - praha.eu

Praha chce prosadit novelu živnostenského zákona, která dá obcím větší pravomoci k regulaci krátkodobého ubytování

Rada hlavního města pověřila radní Hanu Kordovou Marvanovou předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy jako zákonodárnou iniciativu novelu živnostenského zákona. Navrhovaná legislativní změna předpokládá, že obce budou moci za účelem regulace krátkodobých ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci vydat nařízení, které upraví období, po které bude v těchto prostorách poskytování ubytovacích služeb zakázáno, a podmínky, za jakých bude možné v uvedených prostorách ubytovací služby poskytovat.

Tisková zpráva zde
9.4.2020 - praha.eu

Praha se dočkala prvního důležitého kroku v regulaci krátkodobých ubytovacích služeb

Poslanecká sněmovna na včerejším jednání schválila vládou předložený návrh zákona, který reguluje krátkodobé ubytovací služby a ukládá internetovým platformám, jako je například Airbnb, povinnost poskytovat městům informace o pronajímaných bytech.

Tisková zpráva zde
4.3.2020 - praha.eu

Do společné výzvy evropských měst pro řešení krátkodobých ubytovacích služeb je dnes zapojen více než dvojnásobek původních účastníků

Iniciativa evropských měst, která se zformovala v minulém roce, aby vytvářela tlak na úpravu evropských předpisů k činnosti digitálních ubytovacích platforem, se více než zdvojnásobila a nyní čítá 22 metropolí napříč Evropou. Všechna města, včetně těch nových, den před jednáním Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) o připravovaném aktu o digitálních službách znovu zasílají výzvu pro urychlené řešení situace.

Tisková zpráva zde
2.3.2020 - praha.eu

Praha připravila legislativní změny upravující podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů

Změna charakteru obytných zón určených tradičně pro dlouhodobé ubytování, bezpečnostní rizika, snížení dostupnosti bydlení pro občany, dopady na obecní i státní pokladny, nerovné podmínky či nekalá soutěž ve vztahu k hotelovému průmyslu, to jsou nejzásadnější problémy, které s sebou nese oblast podnikání s krátkodobými ubytovacími službami.

Tisková zpráva zde
19.2.2020 - praha.eu

Aktuální dění v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb

Podle posledních zpráv z Bruselu se k výzvě směrované k Evropské komisi ohledně právní úpravy digitálních služeb na evropské úrovni připojila další města. V současnosti je jich spolu s Prahou dvacet. A také v Praze se situace vyvíjí. Radní Hana Kordová Marvanová pokračuje v jednáních směřujících k legislativním změnám v této oblasti.

Tisková zpráva zde
14.2.2020 - praha.eu

Fenomén (ne)sdíleného ubytování aneb jak dohnat čas

V současnosti je to již 12 let, co začal mohutný rozvoj sdíleného ubytování, jehož hlavní předností byl od počátku ekonomický přínos pro hosty i hostitele. Od té doby však již dávno obecně neplatí často zdůrazňovaná druhá přednost sdíleného ubytování, tedy vhled do života a kultury místních obyvatel. Podle radní hl. m. Prahy Hany Kordové Marvanové dnes jde vesměs o standardní krátkodobý pronájem celého bytu, kde většinou nepřijde host s pronajímatelem vůbec do styku. A je třeba říci, že v Praze již dlouho o žádné sdílení nejde.

Tisková zpráva zde
7.2.2020 - praha.eu

Praha jedná o změně zákonů v oblasti krátkodobých pronájmů

Praha podobně jako mnohé další evropské metropole zažívá zejména v posledních pěti letech obrovský rozvoj pronajímání bytů ke krátkodobému ubytování turistů, a to především v historickém centru a v přilehlých městských částech. V nejužším historickém centru Prahy je takto používána téměř polovina bytů. Proto se Praha rozhodla přijít s vlastní legislativní inciativou upravující zákonné normy pro podnikání v segmentu elektronických obchodů.

Tisková zpráva zde
24.1.2020 - praha.eu

Praha se zapojí do jednání evropských metropolí s Evropskou komisí o službách krátkodobého ubytování

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek schválilo připojení Prahy k výzvě Amsterdamu, Barcelony, Berlína, Bordeaux, Bruselu, Krakova, Mnichova, Paříže, Valencie a Vídně, která je adresována Evropské komisi. Města v ní žádají o urychlené řešení situace v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty, což spočívá především v novelizaci příslušných právních předpisů. Zastupitelstvo pověřilo Radu hl. m. Prahy, aby oficiálně oznámila organizátorům výzvy zájem Prahy se k ní připojit.

Tisková zpráva zde
20.1.2020 - praha.eu

Praha chce spolu s evropskými městy jednat s EU o službách krátkodobého ubytování

Radní hl. m. Prahy odsouhlasili návrh radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hany Kordové Marvanové připojit se k Výzvě evropských měst k jednání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty. Významná evropská města vyzývají Evropskou unii ke zlepšení legislativních rámců týkajících se platforem nabízejících krátkodobé ubytování.

Tisková zpráva zde
25.2.2019 - praha.eu

Rada projednala závěry Komise pro krátkodobé ubytovací služby

Městská rada dnes projednala informaci k řešení krátkodobých ubytovacích služeb předloženou příslušnou komisí městské rady. Komise podporuje schválení novely zákona o místních poplatcích, která umožní zvýšení a lepší vybírání místního poplatku z pobytu. Zároveň podporuje pozměňovací návrhy, které vedou k jasnému definování povinností osob poskytujících v bytech krátkodobé ubytovací služby, řešení problémů pro ostatní vlastníky bytů v domech a jejich obyvatele a vymáhání dodržování pravidel. Rada také pověřila radní Marvanovou informovat o přijatém usnesení poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a požádat je o podporu.

Tisková zpráva zde
Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022
Realizace webu: TMa