Pamětní deska Milady Horákové

Dnes jsem se zúčastnila odhalení pamětní desky Milady Horákové na Vinohradech, o jejíž odhalení se zasloužily Klub dr. Milady Horákové a Praha 2.

Milada Horáková je pro mě synonymem odvahy, ochoty bojovat proti bezpráví, nespravedlnosti a za svobodu. Její neústupnost ve vykonstruovaném politickém procesu a následný trest smrti se staly symbolem odporu proti všem formám totalitních režimů. A na to nesmíme zapomínat! Obzvlášť v dnešní době, kdy na dění v okolních státech vidíme, jak je její odkaz mimořádně důležitý a stále aktuální.

Takže pokud půjdete kolem rohu ulic Rumunská a Bělehradská, zastavte se na chvíli před domem, v němž se Milada Horáková narodila, a připomeňte si, za co tahle statečná žena bojovala.

FB, 11.1.2022