Jednání na MMR o Airbnb

Tento týden jsme měli poradu u ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše kvůli Airbnb. Již tři roky se snažíme v Praze dostat pod kontrolu využívání bytů zejména v centru na krátkodobé ubytovací služby. Pořád nám chybí dostatečné nástroje od státu, abychom mohli splnit, co jsme Pražanům slíbili. Že se budou moci ve svých bytech v klidu vyspat, že se centrum nevylidní a zůstanou v něm i byty, kde bydlí dlouhodobě obyvatelé města. Fenomén Airbnb má také svůj podíl na růstu cen nájemného v Praze.

Proto jsme už minulé Poslanecké sněmovně za Prahu poslali legislativní návrh, aby města, tedy i Praha, dostaly více pravomocí a mohly to řešit. Hned po podzimních parlamentních volbách jsme náš návrh zákona poslali do Parlamentu znovu. Nyní leží ve Sněmovně, která chce primárně projednávat vládní návrhy. Samozřejmě bych byla jako radní hl. m. Prahy pro legislativu radši, aby sněmovna rychle projednala pražský návrh zákona, ale bude-li vládní návrh rychle, je to také řešení.
 
S ministrem jsme probírali připravovaný vládní návrh zákona, který by měl z našeho návrhu vycházet. Cílem návrhu by mělo být umožnit městům stanovovat pravidla pro poskytování krátkodobého ubytování například stanovením počtů dnů, po které je možno byt takto využívat. Dohodli jsme se s panem ministrem na spolupráci a jsme připraveni mu poskytnout veškerou součinnost a naše znalosti a návrhy, které připravila Komise rady pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.
 
Kromě přípravy nového zákona chceme, aby státní správa důsledně vymáhala dodržování již nyní platných zákonů. V tom plně souhlasím se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy, protože k čemu je přijímat nové zákony, pokud ty staré se nedodržují. V současnosti již padlo jedno rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 1, které vychází z toho, že byty a bytové domy využívané pro krátkodobé ubytování, musí splnit stejné povinnosti jako hotely či penziony, to znamená že by měly být rekolaudovány. Jelikož stavební právo spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, dohodli jsme se s ministrem, že v tom pomůže. Není v pořádku, aby hotely a penziony musely splňovat přísné stavební a další předpisy a majitelé bytů, kteří provozují de facto hotel v bytě, tyto povinnosti držovat nemuseli. Je to pak i nekalá konkurence a obyvatelé domů mají slabou možnost se dovolat ochrany svých práv.
 
Ministr Ivan Bartoš slíbil, že zákon i řešení prostřednictvím stavebních úřadů bude jeho prioritou, a já věřím, že výsledky budou ještě v tomto roce.

fb, 30.3.2022