Podporují mně

Podporují mě

Eva HOLUBOVÁ - herečka

„Myslím si, že pomáhat potřebným je samozřejmě smysl politiky založené na demokratických principech a právním státě, ale i na osobních postojích a mravních základech.“

PhDr. Petr BLAŽEK, Ph.D. - historik

Dějiny dvacátého století přinesly mnoho dramatických osudů nejen jednotlivců, ale celých národů. Někteří naši předci prožili svůj život postupně v monarchii, demokratické republice i autoritativních a totalitních režimech. Studium historických událostí přináší nejen dramatické a poutavé životní příběhy, ale také umožňuje lépe pochopit současnou situaci, ve které se nacházíme. Velmi mě těší, že existují politici, kteří vnímají tento významný rozměr lidské existence a podporují historické vzdělávání. Často jsou to lidé, kteří se sami nebo jejich předci zapojili do boje za svobodu a demokracii. Patří mezi ně paní doktorka Hana Kordová Marvanová, která byla jako disidentka na konci osmdesátých let vězněna za své opoziční postoje. Jako radní hl. m. Prahy stála v listopadu 2019 u zrodu Muzea paměti XX. století, jehož stálá expozice se připravuje v Domě pážat na Hradčanech. Společně pro veřejnost vytváříme otevřenou vzdělávací instituci, která bude návštěvníky poutavou formou seznamovat s moderními dějinami.

Ivan HLAS - hudebník

Závist je špatná věc, ale někdy se jí nevyhnete. Závidím všem spoluobčanům, kteří mají možnost zvolit paní Hanu Kordovou Marvanovou do Senátu. Léta obdivuji její práci pro lidi, nasazení, nadšení a půvab. A také tvrdost. Myslím, že by do současné politiky měla patřit. Přeji hodně štěstí, jak paní Hance, tak hlavně vám, voličům

Prof. Pavel PAFKO - lékař, chirurg

Proč doporučuji volit paní JUDr. Marvanovou? Protože jako lékař vím, a tak učíme i studenty medicíny, že v minulosti pacienta (anamnéze) se skrývá více než v polovině případů jeho přítomná nemoc, tedy diagnóza a často i jeho budoucnost. Víme také, že politika je zaměstnání nejen na plný úvazek (8 hodin denně), ale je to i zaměstnání velmi zodpovědné. Politici přece řídí z velké části náš život. Musí empaticky umět jednat s lidmi, znát jejich práva a musí mít dokonalou znalost prostředí, ve kterém svou práci vykonávají. Všechny tyto vlastnosti podle mého názoru paní doktorka má. Jako právnička je profesionálkou. Nepatří mezi ženy či muže, kteří od „šicího či psacího stroje“ přešli přímo do vysoké politiky. Jako jiní přišla z malého města Bruntálu do Prahy, vystudovala právnickou fakultu, stala se právničkou a se znalosti práva teprve do politiky vstoupila. Její profesionální kariéru jistě najdete na jiném místě těchto novin. Osobně jsem její profesionální růst sledoval a byl nadšen její prací ve prospěch těch, kteří v rámci H-Systému přišli o domky, které řádně zaplatili. Jako právnička jim dlouhodobě, již čtvrtstoletí, pomáhala a pomáhá. Ctí právo a spravedlnost a to nejen v případě H-Systému. Celý svůj profesní život bojuje proti korupci. Je to žena hájící hlavně lidi „z podhradí“ a nebojí se ani „mocipánů“. Ostatně těchto jejích povahových vlastností si všiml již prezident Václav Havel a mnozí jiní, když jí svěřovali různé funkce, protože hájila pravdu. Za tuto cenu byla schopna odstoupit i z místa náměstka ministra spravedlnosti. Bylo by mnoho tak odhodlaných lidí? Jsem přesvědčen, že její konání nebylo a nebude utilitární, jehož cílem je osobní prospěch, a proto ji podporuji.

Olga SOMMEROVÁ - dokumentaristka

Hana Marvanová se objevuje často tam, kde je třeba hájit spravedlnost. Obdivuju ji za to, že se angažuje neohroženě, a především důsledně proti bezpráví, které se děje nám občanům ve sporech se státními institucemi a nepoctivými firmami či jedinci. Obdivuju ji za účast při tvorbě ústavních zákonů, ale i zákonů, které chrání majetek lidí, kteří byli oklamáni a stojí bezmocně proti úřední mašinérii. Sama ochutnala bezmoc jedince v bezprávném komunistickém režimu. Možná i proto nesnese, aby byla komukoliv z nás upírána spravedlnost. Nejvíc obdivuju její neutuchající energii, se kterou se angažuje v tolika oblastech našeho občanského a politického života. Hana Marvanová jako senátorka vašeho obvodu je pro vás jednoznačná výhra.

Marie ROTTROVÁ - zpěvačka

Je to už pěkná řádka let, co jsme se s Jiřinou Fikejzovou vypravily na meeting Hany Marvanové na Vinohrady, cítily jsme k ní sympatie a ty se ten večer jen prohloubily. Od té do by jsme se párkrát potkaly na Pátečnících a její příspěvky se mi vždycky líbily, byly kompetentní a přínosné. Protože jsem člověk politický (ne ideologický), sleduji a oceňuji práci Hany Marvanové na pražském magistrátu, taky v advokátní praxi a moje sympatie k ní trvají. Jsem moc ráda, že kandidujete u nás v Kolovratech a dalších přilehlých městských částech. Hana Marvanová je pro nás i zdejší politiku ten správný člověk. Ze srdce jí přeji volební úspěch a tím pádem i nám všem.

Ondřej VETCHÝ - herec

Znám Hanku Marvanovou většinu svého života. Potkávali jsme se v různých situacích, kdy bylo zapotřebí vyjádřit občanský postoj, podpořit nějakou dobrou věc, zabránit nespravedlnosti nebo zjednat nápravu. A to ve všech sférách života. Hanka Marvanová stála z mého pohledu vždy na té správné straně a projevovala ne jenom právnické znalosti, ale i odvahu, rozlišovací schopnosti, morální postoj a potřebu pomáhat slabším nebo znevýhodněným. A to jak v politice, tak v civilním životě. Jestli naší politice něco chybí, tak je to pevné morální ukotvení, empatie, velkorysost a neúplatnost, a to v jakékoliv podobě. To všechno Hanka reprezentuje a navíc si vždycky uchovala i svůj ženský pohled, který je v mnoha segmentech našich životů nesmírně důležitý a není ničím jiným nahraditelný. Navíc vím, že když něco slíbí, tak své slovo dodrží a bude bojovat až do konce a nic jí od toho neodradí. Bude-li Hanka Marvanová zpět ve vysoké politice, Česká republika bude zas o kousek lepší.

Copyright © Hana Kordová Marvanová 2022