Krize bydlení

Jsme uprostřed krize bydlení a bude hůř. Pomalá výstavba nejen bytů, ale i např. dopravní infrastruktury. Tak to prostě je. Přitom existuje nástroj, který by mohl situaci alespoň trochu pomoci řešit. Ten nástroj se jmenuje předkupní právo pro obce a kraje při prodeji majetku státu. Tato zákonodárná iniciativa ležela v Poslanecké sněmovně dva roky, protože bývalá sněmovna ji prostě nestihla nebo nechtěla projednat. Stane se.

Proto jsem minulý týden za hlavní město Prahu znovu zaslala do Poslanecké sněmovny návrh novely, která by měla toto předkupní právo zavést. Nastoupila totiž nová vláda, což znamená novou naději, že se podaří některé věci důležité pro obce a kraje konečně prosadit. A já doufám, že konečně skončí praxe, kdy stát mohl pozemky prodávat spekulantům, kteří je klidně draze nabízeli Praze. Protože pokud hledáme důvody, proč se nestaví, proč máme takové problémy v dopravní infrastruktuře, tak se týkají právě tohoto!
 
Stát se musí přestat k obcím chovat jako k soukromým subjektům a musí s nimi začít spolupracovat jako rovný s rovným! Touto novelou může stát podpořit rozvoj obcí a krajů!
 
Tak doufejme, že nově zvolená Poslanecká sněmovna tuhle šanci nepromarní.

fb, 21.12.2021