Měření hluku z ledáren v Braníku

Není nad večerní koncerty a včera jsem jeden navštívila. Tentokrát ale pracovně, protože nejlépe se pozná problém, když jde člověk přímo do terénu. Byli jsme obhlédnout prostředí u Branických ledáren, kde začala opět jako loni série koncertů. Bohužel má to i stinnou stránku, protože nadměrný hluk koncertů narušuje klid místním obyvatelům. Více jak 700 obyvatel zejména z Prahy 4 a Prahy 5 poslalo na Magistrát hl. m. Prahy petici.

 
Nejdříve jsme s odborníkem na hluk navštívili koncert samotný a organizátoři nás seznámili s technickými opatřeními, která by měla obtěžující hluk zmírnit. Pak jsme zavítali k obyvatelům, kteří poblíž Branických ledáren žijí a vyptávali jsme se jich, jak hluk vnímají.
 
Věřím, že se nám podaří trápení občanů kvůli nepříjemnému hluku vyřešit, a to i díky spolupráci s odborníky na hluk. Všichni chceme udělat vše pro to, aby se lidé mohli v klidu vyspat. Jsem přesvědčená, že řešení je na dobré cestě.

fb, 3.6.2022