Exekutor Podkonický

Exekutor Podkonický má problém s naší výzvou, aby “nevydělával víc, než povoluje zákon“, kterou jsme na něj spolu s Člověkem v tísni v rámci akce Milostivé léto směřovali. Podle něj je tato výzva falešným pokrytectvím nebo důkazem neznalosti práva. Prý jako soudní exekutor musí vymáhat „dvojí náklady“, jinak by nepostupoval podle zákona. A dokládá to na příkladu přirážky Dopravního podniku k jízdnému.

Tak aby bylo jasno. Zcela otevřeně a nepokrytecky říkám, že s prohlášením a postupem pana Podkonického nesouhlasím. Jeho výklad schválené novely exekučního řádu, která obsahuje možnost zastavení exekuce v rámci akce Milostivého léta, nejenom odporuje znění novely a jejímu smyslu, ale také poškozuje samotné dlužníky a tuhle naši snahu.
 
Podle názoru právníků i odborníků je jízdné včetně přirážky JEDNOU jistinou, JEDNOU pohledávkou, takže by měl exekutor účtovat dlužníkovi podle zákona jen JEDENKRÁT paušální poplatek na náklady exekuce, a nikoli dvojnásobný! Na tomto jednoznačném výkladu zákona se DPP dohodl s exekutory, takže má-li s tím pan Podkonický problém, zjevně je jeho cílem něco jiného než dodržovat zákon.
 
Proto bych ho ráda vyzvala, aby respektoval akci Milostivé léto a postoj věřitele, pro kterého pohledávky vymáhá – tedy Dopravního podniku.
Byla bych velmi nerada, kdyby tyto snahy pana Podkonického vedly k velkému znejistění dlužníků, kteří by kvůli tomu nemuseli využít šance zbavit se velkých dluhů a díky tomu třeba začít nový lepší život.

fb, 30.11.2021