Transparentnost v DPP

Konečně se mi dnes podařilo prosadit změnu stanov Dopravního podniku hlavního města Prahy posilující transparentnost jeho hospodaření, o což jsem usilovala přes dva roky!

Alarmující bylo, že DPP mohl hospodařit s miliardovým majetkem bez informování Prahy jako 100% akcionáře. Takto nastavená pravidla byla vysloveně živnou půdou pro korupci!

 
Už ve čtvrtek tuto změnu podpořilo zastupitelstvo a dnes rada města. Nyní bude DPP potřebovat souhlas rady města jako valné hromady při prodeji nemovitostí z vlastnictví DPP převyšujících 50 miliónů Kč, namísto dosavadních 6 miliard Kč.
 
Dále bude představenstvo povinno informovat radu města o významných transakcích nad 1% základního kapitálu, o nichž dosud nemuselo vůbec akcionáře informovat.
 
Tato změna stanov přinese nezbytné posílení transparentnosti a kontroly hospodaření DPP. Pokud totiž majitel městské firmy, což je Praha, nemá informace, co se ve firmě děje, je to obrovský prostor pro korupci a vznik kauzy, jako je Dozimetr.
 
V boji proti korupci je zásadní právě transparentnost, otevřená výběrová řízení, funkční systém kontrolních mechanismů, včetně kontroly ze strany veřejnosti, a personální očista. Toto je teď nezbytné nastavit nejen u Dopravního podniku, ale i u dalších městských společností v Praze. Držte nám palce.

fb, 27.6.2022