Živnostenský zákon

V červenci to budou dva roky, co jsme do Poslanecké sněmovny doručili náš návrh Novely živnostenského zákona, který by umožnil Praze a dalším obcím efektivně regulovat poskytování krátkodobého ubytování, např. přes Airbnb.

 
Naše představa je taková, že by obce mohly rozhodnout například o maximálním množství lidí ubytovaných v jednom bytě, počtu dní v roce, kdy půjde tento byznys provozovat, nebo o období, kdy bude ubytování tohoto typu zakázáno. Zároveň usilujeme o to, aby stavební a živnostenské úřady důsledně vymáhaly dodržování stávajících zákonů, protože je celá řada pronajímatelů, kteří v tomto směru stávající zákony a předpisy nedodržují, a i tím přispívají k vylidnění centra a neúnosnému obtěžování lidí bydlících trvale v takových domech.
 
Od samého začátku ale přijetí Novely doprovází problémy, které bohužel pokračují i s novým složením Sněmovny. My to ale nevzdáme! A proto jsem ráda, že se v lednu začal tento zákon na plénu konečně projednávat a v únoru by se k němu měla Sněmovna znova vrátit. Na březen je pak svolána diskuze s odborníky nad předloženým tiskem.
 
Za Prahu jsme tedy udělali vše, co bylo v našich silách. Změnu zákona totiž potřebujeme, a proto věřím a doufám, že pro ni najdeme podporu v Parlamentu a že se Praha zařadí mezi evropská města (Paříž, Londýn, Vídeň, Barcelona a další), kde je regulace krátkodobého ubytování zcela normální a běžná. Zda k ní dojde, už ale záleží na vůli poslanců tento problém řešit.

FB, 7.2.2022